Timestamp - zamiana na zwykłą datę

Timestamp to czas liczony w sekundach (ilość sekund) jaki upłynął od 1 stycznia 1970 roku - moment ten nazywany jest Epoch. Taki zapis czasu często stosuje się w systemach informatycznych i zdarza się, iż wystąpi potrzeba zamiany na szybko w jedną lub w drugą stronę zapisu daty i temu służy to narzędzie.

Wpisz datę w timestamp'ie (np. "1107764550")
aby zamienić na normalną (DD.MM.RR, GG:MM:SS)

 

lub

Wybierz datę by zamienić na timestamp: